March 7, 2006 - Miika Sallinen

Historiallinen löytö: Otsoniterapiaa 1850-luvulla

Olen jo aiemmissa artikkeleissa pohtinut sitä, kuka otsoniterapian oikeastaan keksi? Vuosikymmeniä on tiedetty Berliiniläisestä lääkäristä Albert Wolffista, joka hoiti sotilaiden vammoja otsonilla jo ensimmäisessä maailmansodassa. Kuten jo tässä artikkelissa olen todennut, Wolffin lisäksi otsonia käyttivät tuolloin myös brittiläiset ja ranskalaiset lääkärit. Vanhempia artikkeleita en tuolloin ollut itse löytänyt, mutta eri tietokannoista ja mm. Ed McCaben uusimmassa kirjassa Flood Your Body with Oxygen, on mainintoja otsonin käytöstä jopa 1800-luvun puolelta.

Nyt kuitenkin uskon päässeeni hyvin lähelle alkua. Otsoninhan löysi Christian F. Schönbein vuonna 1840, mutta vasta vuonna 1856 Philosophical transactions of the Royal Society -lehdessä julkaistiin tri Andrewsin tutkimus, jossa hän osoitti sen olevan hapen kolmiatominen muoto. Onkin lähes käsittämätöntä, että jo hyvin pian tuon löydön jälkeen havaittiin otsonin käyttökelpoisuus myös lääketieteellisissä sovellutuksissa.

Äskettäin, helmikuussa 2006, kun sattumalta erään tietokantahaun seurauksena huomasin, että hakusanoilla “otsonoitu öljy” (ozonized oil) löytyy muutamia artikkeleita Lancet-lehdestä jopa vuodesta 1859 lähtien. Koska kyseistä lehteä on Suomessa saatavilla ainoastaan vuodesta 1860-lähtien, aivan vanhinta viitettä en helposti löytänyt, enkä sitä ole sittemmin vaivautunut etsimään. Kyseessä lienee kuitenkin tohtori Theophilus Thompsonin tutkimus, jossa hän oli annostellut otsonoitua kalanmaksaöljyä potilailleen, joilla oli eri keuhkotautien seurauksena selvästi kohonnut syke. Tämä ilmenee kaksi vuotta myöhemmin ilmestyneestä artikkelista, jossa hänen poikansa E. Symes Thompson (1861) kirjoittaa isänsä tuloksista Lancet-lehdessä Britannian kuninkaallisen ja kirurgisen järjestön tapaamisessa. Yhteensä 20 potilaalta syke oli pudonnut minuutissa vähintään 20 lyöntiä yhteensä 11 potilaalta ja neljältä yli kymmenen. Hoitojaksot kestivät kahdestä päivästä kolmeen viikkoa, mutta valtaosalla potilaista noin viikon tai alle. Nuorempi Thompson jatkaa kehittäneensä näitä hoitoja, ja antaneensa potilaille otsonoidun öljyn sijaan otsonoitua juomavettä. Seitsemästä potilaasta kolmella liian korkea minuuttisyke laski yli 20 lyöntiä ja toisella kolmella noin kymmenen lyöntiä. Alkuperäiset vanhemman Thompson tulokset on esitetty oheisessa leikkeessä em. nuoremman Thompsonin artikkelista.

thomps1

Vaikka tulokset olivat mielenkiintoisia ja varsin selviä, niiden tieteellinen arvo jää varsin vähäiseksi. Potilasmäärä oli alhainen, eikä esimerkiksi käytetyn otsonin määrää edes kyetty tuohon aikaan mittaamaan, joten siitä ei luonnollisti voitu raportoida. Tutkimus jäi myös pahasti kesken, sillä vanhempi Thompson kuoli vuonna 1860. Tuolloin hänen otsonitutkimuksiaan kommentoitiin Lancet-lehden muistokirjoituksessa seuraavasti:

“Myöhemmin otsonoidun öljyn lääkinnällinen käyttö valloitti tri Thompsonin huomion. Suoritettuaan tarkan, mutta riittämättömäksi jääneen koesarjan, hän suuntasi huomion tämän aiheen vakuuttamiseen artikkelissa, joka julkaistiin Medico-Chirurgical Transactions -lehden viimeisimmässä volyymissä. Hänen viimeisin tutkimuksensa käsitteli veressä tapahtuvia muutoksia erilaisten öljyannostelujen jälkeen. Se luettiin Royal Societyn edessä, ja äskettäin sitä kuvattiin arvoltaan hyvin merkittäväksi.”

Näiden artikkelien lisäksi on tiettävästi ainakin kaksi tutkimusta, jossa asiaa käsitellään enemmän. Nuoremman Thompsonin (1861) mukaan toinen artikkeli julkaistiin Medico-Chirurgical Transactions -lehden volyymissä xlii vuonna 1860.  Toinen mainitsemani varhainen viite, jossa asiaa käsitellään, on julkaistu Lancet-lehdessä 9. heinäkuuta vuonna 1859 (s. 35-36). Jälkimmäinen viite löytyy tietokantahaulla, mutta lehteä ei vielä tuolloin tilattu Suomeen. Koskaan ei pidä sanoa “ei koskaan”, mutta pidän todellisena ihmeenä, jos joku vielä löytää vanhempia otsoniterapiaan liittyviä tutkimuksia.

 

Viitteet:

Lancet, Obituary: Theophilus Thopmson, F. R. S., F.R.C.P., Lancet [September 18], 276-277, 1860.

Thompson, Symes E., On the influence of ozonized cod-liver oil on the pulse. Lancet [March 9], 239, 1861. (full text PDF)